İçeriğe geç

Tipo Baskı

    Metal harfler ile yapılan yüksek baskı tekniğine tipo baskı adı denir. Tipo baskı tekniğinin hazırlık süreci oldukça uzun ve zahmetlidir. Metal harfler tek tek sayfa oluşturacak biçimde düzenlenir. Bu baskı tekniği matbaanın kurucusu olarak kabul edilen Johannes Gutenberg’e kadar dayanmaktadır. Aynı baskı tekniği seramik ile MÖ 1040 yılında Çinliler tarafından kullanılıyordu. Günümüz teknolojisi sayesinde baskı öncesi hazırlık aşaması her ne kadar daha gelişmiş olsa da yine de diğer bir çok baskı tekniğinin çok daha gerisindedir. Tipo baskıda iki adet silindir yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi kalıp silindiri diğeri ise baskı silindiridir. Tipo baskı doğrudan baskı sistemidir yani kalıp üzerinde yer alan görüntü baskı materyaline aynen aktarılır. Kalıbın üzerinde yer alan yüksek bölümler mürekkebi alırken alçakta kalanlar mürekkebi almaz ve yüksekte kalan kısımlar baskı işlemini gerçekleştirmiş olurlar. Ofset baskıda olduğu gibi tipo baskıda da kalıp üzerinde yer alan görüntü terstir.