İçeriğe geç

Tifdruk Baskı Nedir?

    Tifdruk Baskı Matbaacılığın en temel baskı tekniklerinden birisidir. Tifdruk Baskı Almanca derin baskı anlamına gelen ‘Tiefdruck’ kelimesinden türemiştir. Bu baskı tekniği Rotogravür olarak da anılır. Tifdruk baskı sisteminde kullanılan kalıplar yüksek ya da kabartma değil tam tersine çukurdur. Tifdruk baskı tekniğinde mürekkep klişe üzerinde yer alan farklı derinliklere sahip oyuklara doldurulur ve arkasından baskı ortamına aktarılır. Bakır ya da çinko klişeler üzerinde yer alan oyuklar oldukça detaylı bir çalışma istemektedir. Günümüzde yaygın bir kullanıma sahip olmayan Tifdruk baskı en çok duvar kağıtlarının, hisse senetlerinin ve banknotların basımında kullanılmaktadır. Ahşap baskı tekniğinden sonra Avrupa’da oldukça yaygınlaşmaya başlayan Tifdruk baskı tekniği ilk olarak 1430’lu yıllarda Almanya’da oyun kağıtlarını basmak için kullanılmaya başlandı. Bu baskı tekniğini ön plana çıkarak özellikleri ise net ve yumuşak baskı yapabilmesidir. Tifdruk baskıda her kopya birbirinin tamamen aynısıdır.