İçeriğe geç

Kalite kavramı insanların ve sistemlerin ”hata yapması” ve ”mükemmele ulaşma isteği”  gerçeğinden ortaya çıkmıştır. İmalat işlemi, planlanan zamanda ve istenilen miktar ile anlaşmada verilen özelliklere uygun kaliteye göre malları üretmeye yönelik olarak yapılmalıdır. Zaman, miktar ve kalite birbirleriyle çelişen kavramlar gibi gözükmektedir. Zaman ve miktara kalitenin üzerinde öncelik verilirse negatif sonuçlar söz konusu olabilmektedir. 

İyi bir kontrol sistemi, ürünün sadece son aşamasında değil,  değişik işlem aşamalarında yer almalıdır. Bu şekilde, üretim hataları veya ilgili personel tarafından yapılan hatalar gibi hatanın kaynağı tespit edilebilmektedir. 

Tasarımdan başlayan işe bakış açısı ve genel kontrol sistemi, ham silindirin üretime alınmasıyla daha da yoğun hale gelmektedir. Üretimin her aşamasında büyük hassasiyetin devam etmesi prensibinde olan Doğan Klişe, genel kontrol mekanizmasını en iyi şekilde kurmuş ve her işi ilk işi gibi itina ile devam ettirmektedir.